Belasting Wizard

Om te Belasting Wizard te activeren klikt u op Eigenschappen en selecteert dan Belastingen.

Met de Belasting Wizard kunt u snel de belastingen instellen die u op uw producten moet toepassen.

Een Belasting bestaat uit: een naam, een belastingtarief en een regio waarin deze van toepassing is. Ook moet u aangeven of een Belasting in de prijs van een product is opgenomen of niet.

Beschikbaar: Dit zijn de belastingen die u ofwel automatisch ofwel handmatig toe kunt voegen aan een product. Als er geen belastingen in het overzicht staan, klikt u dan op   om een nieuwe Belasting aan te maken en volg de instructies.

Geef de Prijzen weer inclusief en exclusief belasting: Als dit vakje is aangevinkt worden de prijzen in uw shop zodanig weergegeven dat klanten de prijs inclusief en exclusief belasting kunnen zien. N.B. Let u erop dat dit in sommige landen wettelijk niet is toegestaan. Om die reden staat deze functie gewoonlijk uitgeschakeld.

Belasting op het product toepassen op de verzendkosten: Als dit vakje is aangevinkt, dan wordt dezelfde belasting die van toepassing is op het product gebruikt om de belasting te berekenen die wordt geheven op de verzendkosten van ditzelfde product. Als u in dit vakje het vinkje verwijdert, kunt u speciale belastingen aanmaken die alleen voor de verzendkosten gelden met de  knop of geen belasting heffen op verzend- en afhandelingskosten.

Om een bestaande belasting te bewerken klikt u op de  knop.