De adresindeling aanpassen

Met deze functie kunt u de adresindeling wijzigen en kunt u beslissen in welke volgorde de welke velden weergegeven. Volg de aanwijzingen in het helpgedeelte van het dialoogvenster.

N.B.
In verschillende landen zijn verschillende regels van toepassing op de informatie die op deze pagina moet worden weergegeven Zorg ervoor dat u de wetten naleeft die op u van toepassing zijn.