Index 1 en Index 2

Deze twee indexen geven een overzicht van alle pagina’s die men op uw website vanuit een inhoudsopgave kan selecteren. Als u een website bekijkt, ziet u vaak twee index locaties die doorlinken naar pagina’s op die website. Vaak vindt u hierbij bovenaan Links naar speciale pagina’s zoals bijvoorbeeld de Contact pagina – en aan de linkerkant Links naar informatie pagina’s.

De locaties van de Indexen op de Website zijn afhankelijk van het door u gekozen thema, echer het principe is altijd hetzelfde: Pagina’s die behoren tot Index 1  worden getoond in de locatie van Index 1; pagina’s die behoren tot Index 2  worden getoond in de Index 2 locatie.