ImportWizard: Importeer producten vanuit uw eigen database

Met de ImportWizard kunt u een eigen database met producten in een handomdraai omzetten in een online shop.

Met ShopFactory Database Import Wizard kunt u productgegevens importeren vanuit elke database met ODBC of OLE-DB Connectiviteit.

Er is bijna niets dat u niet kunt importeren, afhankelijk van de ShopFactory versie die u heeft.

ImportWizard kan zelfs automatisch een afdelingen structuur aanmaken in uw shop als de producten in uw database onderverdeeld zijn in categorieën.

Als u veel producten moet invoeren in uw shop dan is de Database Import Wizard de oplossing voor u.

De verschillen tussen ImportWizard Pro en Gold

De ImportWizard kan alleen basis productinformatie importeren vanuit  kommagescheiden bestanden (CSV, TXT). U kunt er geen opties en keuzes of afbeeldingen mee importeren. De ImportWizard wordt meegeleverd bij ShopFactory Pro.De ImportWizard Pro die bij ShopFactory Gold en Total Care wordt meegeleverd kan bijna elk veld dat in Shopfactory wordt ondersteund importeren vanuit een bestaande database, incluief opties en keuzes en afbeeldingen.

Hoe kan ik producten importeren?

Als er in uw database categorieën zitten voor de producten die erin zitten of als er velden in zitten die als categorie gebruikt kunnen worden, dan kunnen uw producten volledig automatisch geïmporteerd worden.

In deze modus zal de Import Wizard de producten importeren en automatisch de categorieën aanmaken op basis van de categorieën in uw database.

Als u later dezelfde producten opnieuw importeert dan worden de producten bijgewerkt, ongeacht hun locatie.

Er wordt een pagina aangemaakt voor elke categorie.

Let op: Elke categorie moet een unieke naam hebben om dit te laten werken. Anders zullen de categorieën elkaar overschrijven. De wizard kan ook sub-pagina's aanmaken. Hiervoor scheidt u de subcategorie van de hoofdcategorie met een /. Hiervoor is  ImportWizard Pro nodig.

Het bestelnummer van een product moet uniek zijn, want dit is de basis waarop ShopFactory producten opslaat in de database van de shop.

U moet de kolom koppelen in de database waaruit u importeert. Als een item dat u importeert een leeg veld heeft voor Bestelnummer, zal de Import wizard zelf een waarde toekennen als bestelnummer, dit nummer ziet er uit als 'genid_xx' waarbij xx een variabel (en uniek) getal is.

Let op:
Stel dat je computers verkoopt en je hebt hardware voor PC's en voor Apple. In je bestaande database heb je een categoriekolom die een product definiëren als PC of Apple, en een kolom met subcategorieën die aangeven of het product software of hardware is.

Als u nu tijdens de import de kolom voor de subcategorie aangeeft als de kolom voor de categorie (het is tenslotte de kolom die het beste beschrijft wat voor product het is), dan zullen de producten voor PC's en Apple in dezelfde categorie terechtkomen omdat de Import Wizard ze niet uit elkaar kan houden omdat ze allebei Hardware of Software als categorie hebben. U dient dan in uw importbestand een kolom aan te maken met een categorie vermelding als PC/hardware en Apple/hardware om ze apart te kunnen importeren — of u doet een semi-automatische import waarbij u de producten na de import handmatig in de juiste categorie plaatst.

Semi Automatische import

Met deze methode heeft u volledige controle over welke producten u in welke afdeling plaatst in uw shop.

  • Start met het openen van ShopFactory.
  • Maak de afdelingen structuur aan voor uw nieuwe shop (het is handig om dit eerst even op papier uit te werken). Dit betekent dat u alle pagina's aanmaakt in uw shop waarin u uw producten wilt plaatsen.
  • Waar nodig maakt u ook sub-afdelingen aan. Dit maakt het voor uw klant gemakkelijker om naar het product te navigeren dat ze zoeken.
  • Sla uw shop op
  • Sluit ShopFactory.

Als u nu de Import Wizard opstart kunt u de producten rechtstreeks importeren in de juiste afdeling. In de Wizard selecteert u de afdeling waar u in wilt importeren en daarna selecteert u de producten die u wilt importeren naar die afdeling door op de + knop te klikken.

Importeren voorraad

Als u een externe lijst (bijvoorbeeld Excel) met daarin uw voorraden dan kunt u deze eenvoudig importeren in ShopFactory om uw voorraden bij te werken. Het enige wat u nodig heeft om de voorraad bij te werken is het bestelnummer en de voorraad van het product.

Afdelingen en subafdelingen

Afdelingen en subafdelingen kunt u specificeren in uw database.

Om een product te importeren te importeren in de subafdeling Hardware van de afdeling Computers dan moet in uw database het veld voor afdelingen er als volgt uit zien: Computers/Hardware.

Bijwerken van eerder geïmporteerde producten

Als u uw producten heeft geïmporteerd vanuit een bestaande database dan zal het van tijd tot tijd nodig zijn om bepaalde informatie zoals bijvoorbeeld de prijs bij te werken.

Dit werkt uiteraard het beste met de volledige automatische import maar het werkt ook met de semi-automatische import.

Open gewoon de Import Wizard, selecteer het bestand dat u wilt importeren, en ga naar pagina waar u de velden aan elkaar koppelt.

Zorg ervoor dat u in elk geval de productnaam en het bestelnummer koppelt en verder koppelt u alleen de velden die u wilt bijwerken zoals bijvoorbeeld de prijs. Als u een bepaald veld niet wilt importeren omdat deze al in ShopFactory is aangepast of omdat deze niet bijgewerkt hoeft te worden dan moet u ervoor zorgen dat deze velden niet meer gekoppeld zijn (anders wordt de informatie overschreven met de informatie uit uw database. Ontkoppelen doet u door een leeg veld te kiezen in de lijst met beschikbare velden

Daarna gaat u verder met de import, net als bij een nieuwe import.

Welke velden kunt u importeren?

De ImportWizard kan vrijwel alle product informatie importeren.

Hieronder een overzicht van alle velden.

Via deze link kunt u voorbeeldbestanden downloaden: Download voorbeeldbestanden.

 

Veldnaam Syntax Voorbeeld Uitleg
Productnaam Tekst ShopFactory Gold
Bestelnummer Numeriek-alfabet 2001 of SF-Gold Bestelnummer / SKU
Afdelingsnaam Tekst Software Om sub-afdelingen te importeren scheidt u de afdelingen met een / bijvoorbeeld Computers/Hardware
Productbeschrijving Tekst Een geweldige tool om webwinkels te bouwen
Productafbeelding Volledige pad van het bestand C:\User\Spring\12Roses.jpg Importeer productafbeeldingen vanaf uw harde schijf naar uw shop
Meer afbeeldingen Volledig pad bestandsnaam begrensd door ~| of nieuwe regel. C:\User\Spring\flower1.jpg~|C:\User\Spring\flower2.jpg Importeer meer afbeeldingen voor uw product van uw harde schijf in uw winkel.
Prijs Floating point value 1000.00
Speciale tekst Tekst Summer Sales Tekst om een aanbieding te vermelden
Gewicht Floating point value 12.0 De eenheid voor gewicht stelt u in uw shop in
BTW Tekst BTW hoog / BTW laag Bepaalt welke BTW instellingen uit ShopFactory zullen worden gebruikt
Link Volledige pad van het bestand C:\images\link_img.bmp Link naar een grotere afbeelding / bestand of URL
Link Type Integer value 1 = lokaal bestand, 2= URL bestand Bepaalt of het Link item hierboven zich op de lokale computer bevind of online
Link onderschrift Tekst Een mooie computer Een onderschrift voor de grotere afbeelding
Introductie Tekst ShopFactory Gold is een winner
Product zichtbaar Integer value 0 of 1 0= zichtbaar, 1= onzichtbaar
Langere beschrijving Tekst Dit is een geweldig product dat u beslist moet kopen!
Highlights Tekst De Import Wizard is een geweldige functie
Kortingtsype Integer value 1 of 2 (1) korting op prijs
(2) korting op aantal
Kortingsprijs Floating point value 998.00
Hoeveelheidskorting (Van|Tot|Percentage) (0|10|2.5)(10|500|5.0)(500|5000|7.0) Uitleg: Van 0 tot 10 stuks 2.5% korting, van 10 tot 500 stuks 5% korting etc 
Productcode Numeriek-alfabet Sf_001 Een code waarmee u producten kunt groeperen op productcode
Fabrikant code Numeriek-alfabet Nec101 Het SKU of Bestelnummer dat wordt gebruikt door fabrikant
Fabrikant Tekst  Sony  Naam van de fabrikant
Prijscode Numeriek-alfabet 2K100

Een code waarmee u producten kunt groeperen op prijscode om bijvoorbeeld kortingen te kunnen geven

Beschikbare hoeveelheid Integer Value 1000
Min bestelhoeveelheid Integer Value 1
Max bestelhoeveelheid Integer Value 12
Geen voorraad bericht Tekst Product is moment niet op voorraad!
Voorraad eenheid Tekst st, kg, l, etc
Decimale bestelhoeveelheden toestaan zoals 1.5 Integer value 0=NEE, 1=JA Bepaalt of een product gekocht kan worden in decimale hoeveelheden in plaats van alleen in hele aantallen
Toon Winkelwagen knop Integer value 0=NEE 1=JA Als u deze op 0 zet dan wordt de Nu kopen knop voor dit product niet getoond
EAN13 EAN13 nummer 590123123457 Een Internationale product code - EAN, UPC, UCC of gelijkwaardig 
Standaard Floating Point value 7.2
Luchtpost Floating Point value 15.4
Express Floating Point value 26.5
Product SEO beschrijving Tekst
Product SEO Keywords Tekst shop,gadget Keywords gescheiden door een komma invoeren
Product HTML Titel Tekst Product 1   
Pagina SEO beschrijving Tekst
Pagina SEO Keywords Tekst shop,gadget
Pagina HTML Titel Tekst Pagina Titel
Levertijd Tekst 5 - 7 dagen Geef de geschatte levertijd op
Bestandsnaam product Tekst kaars-vanille Product bestandsnaam voor de producturl

Voor het veld Productbestandsnaam

Als de producttitel ingesteld is om geïmporteerd te worden, zal de bestandsnaam van het product alleen ingesteld worden als de bestandsnaam momenteel leeg is in de database.

Als het bovenstaande moet gebeuren, zal de bestandsnaam kleine letters worden gemaakt.

Maakt het mogelijk Laat toe om expliciet de "Product bestandsnaam" te importeren, die dan kleine letters zal worden gemaakt, zoals te zien is in dit mapping dialoogvenster.

 

Importeren van Opties en Keuzes

Een voorbeeld bestand waarin u kunt zien hoe u een database kunt aanmaken met Opties en Keuzes is "exop.xls". Dit bestand heeft 2 opties en 3 keuzes voor elk product.

Bepaal voor uw shop het maximale aantal opties en het maximale aantal keuzes dat er bij een product kan worden ingevoerd.

Als voorbeeld beschrijven we hieronder: 1 Optie & 2 Keuzes. In uw database heeft u dan de volgende kolommen nodig:

Option name 01 De naam van de eerste optie (bijv: Maat).
Option checked 01

Met dit veld kunt u een groot aantal dingen bepalen voor de optie, waaronder;

  • Of de optie getoond moet worden in de shop.
  • Wat voor type optie veld het moet zijn
  • Of de optie verplicht is om het product te kunnen bestellen of
  • de optie gedeactiveerd is in ShopFactory na de import.

Hieronder vind u de waardes die u kunt gebruiken:

 Optie Type     Zichtbaar   Zichtbaar en verplicht Uit
 Drop down list        11 12 10
 Radio button 21 22 20
Tekstveld 31 32 30
Tekstgebied 41 42 40
Check box 51 52 50

Voorbeeld:

Als u de waarde 22 ingeeft voor dit veld dan wordt er een Optie aangemaakt die een radio button gebruikt om de keuze te selecteren en de Optie is zichtbaar en verplicht.  

Om de eerste keuze als gekozen in te stellen: Voeg een 1 toe als eerste getal in de kolom aan het veld "Optie aangevinkt" voor ImpWizard om de Geselecteerde keuze vlag "aan" te zetten voor Dropdown en Radio, en aangevinkt voor Checkbox optie stijl. Voeg een 0 (nul) toe expliciet te vermelden dat de vlag uit moet zijn. Deze voorloop 0 is niet nodig. Dat wil zeggen, 011 is gelijk aan 11. Opmerking: Alleen van toepassing op Dropdown-, Radio-, en Checkbox-types.
Choice name 01  De naam van de eerste keuze (bijv: Small).
Choice price 01 De meer of minderprijs die bij de productprijs moet worden opgeteld.afgetrokken als de eerste keuze van de eerste optie wordt geselecteerd.
Choice order no 01 Het bestelnummer voor de eerste keuze van de eerste optie.
Choice weight 01 Het extra gewicht de eerste keuze van de eerste optie.
Choice Available Quantity 01 De beschikbare hoeveelheid voor de eerste keuze van de eerste optie.
Choice Minimum Quantity 01 De minimale bestelhoeveelheid voor de eerste keuze van de eerste optie.
Choice Maximum Quantity 01 De maximale bestelhoeveelheid voor de eerste keuze van de eerste optie.
Choice name 02 De naam van de tweede keuze (bijvoorbeeld: Medium).
Choice price 02 De meer of minderprijs die bij de productprijs moet worden opgeteld.afgetrokken als de tweede keuze van de eerste optie wordt geselecteerd. .
Choice order no 02 Het bestelnummer voor de tweede keuze van de eerste optie.
Choice weight 02 Het extra gewicht de tweede keuze van de eerste optie.
Choice Available Quantity 02 De beschikbare hoeveelheid voor de tweede keuze van de eerste optie.
Choice Minimum Quantity 02 De minimale bestelhoeveelheid voor de tweede keuze van de eerste optie.
Choice Maximum Quantity 02 De maximale bestelhoeveelheid voor de tweede keuze van de eerste optie.

Productspecificaties importeren

Import Wizard:

Kies het maximum aantal beschikbare specificaties voor de producten.

Bijvoorbeeld: 4 Specificaties

U hebt een kolom nodig voor elk van de specificaties Naam en beschrijving van de specificatie.

Specifications name 00 De naam van de eerste specificatie (b.v.: Fietsframe).
Specifications description 00ALUXX SL kwaliteit aluminium, Maestro 90 mm veerweg, Boost
Specifications name 01 De naam van de tweede specificatie (bijv.: Fietsvork).
Specifications description 01RockShox Recon Silver RL, Air, 15x110 Maxle Stealth, 100mm travel, Boost
Specifications name 02 De naam van de derde specificatie (bijv.: Bike Shock).
Specifications description 02Rockshox Deluxe Select+ RT, Solo Air, Trunnion mount
Specifications name 03 De naam van de vierde specificatie (bijv.: Bike Brakes).
Specifications description 03Shimano MT410 hydraulic disc, Fr:180mm, Rr: 160mm