Copyright

De applicatie heeft het Copyright 3d3.COM Pty Ltd. U bent geen eigenaar van de software, maar, zoals met bijna alle tegenwoordig beschikbare software, bezit u een licensie die u toestaat de software te gebruiken onder de termen en voorwaarden zoals die zijn beschreven in de licensie overeenkomst die bij de software wordt geleverd.

Alle geleverde website templates hebben het copyright 3D3.COM Pty Ltd.

Alle afbeeldingen die met de Software worden geleverd mogen alleen worden gebruikt voor Websites die worden gegenereerd met deze Software en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

"Delen copyright (c) 1991-99 iMatix Corporation"

Deze software is deels gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.