Links maken naar uw website vanaf andere websites

Vanaf ShopFactory 8 en hoger kunt u rechtstreeks linken naar pagina's van uw website vanaf iedere andere website op het internet door gebruik te maken van de unieke URL van een pagina. U kunt eenvoudig de URL kopieren vanuit de adresbalk van uw browser, hetzelfde geldt ook voor productpagina's.

Om te linken naar een product op een pagina, maak dan een link naar het Product ID door het ID toe te voegen aan de URL van de pagina waar het product op staat, bijvoorbeeld

http://www.shopfactory.com/#filename-P854

U vindt het product ID door de product wizard te openen en dan te kijken net onder het bestelnummer. U kunt het selecteren met uw muis en kopieren.