Een nieuwe Belasting toevoegen

Om een nieuwe belasting aan te maken, klikt u op Eigenschappen, selecteert Belasting en klikt u vervolgens op . Er wordt een Wizard pagina geopend – hier vult u de benodigde informatie in:

Naam van de belasting: Dit is de naam van de belasting zoals uw klanten deze zullen zien.

Belastingtarief: Dit is het belastingtarief dat u heft in procenten. ShopFactory gebruikt dit tarief om automatisch de belasting te berekenen.

Belasting toegepast op: Dit geeft aan op welke producten deze belasting automatisch geheven wordt. Ook kunt u de belasting aanmaken en deze dan later handmatig aan elk product toevoegen.

Belasting toepassen op verzendkosten: Deze functie is alleen beschikbaar als u – op de eerste pagina van de Belasting Wizard – NIET de optie ‘Belasting op product toepassen op verzendkosten’ heeft geselecteerd.
Als u deze optie aanvinkt, wordt de belasting die u aanmaakt alleen toegepast op de verzendkosten.

Waar is deze belasting van toepassing?: Dit geeft aan in welke regio een belasting wordt geheven – dit zal in de meeste gevallen uw land zijn en eventueel de staat waarin u woont. In de Verenigde Staten kunt u ook gemeentebelastingen invoeren.

Als uw regio niet in de lijst voorkomt, klikt u op ‘Andere Regio’ zodat u zelf kunt aangeven in welke regio’s de belasting van toepassing is.