image5_98
Mijn eigen Verzendkosten invoeren

Dit is de verzendcategorie met de meeste mogelijkheden.

U kunt de verzendkosten berekenen aan de hand van het verzendadres maar u kunt hier ook andere factoren in meenemen, zoals bijvoorbeeld gewicht, prijs, hoeveelheid, en/of een bepaald percentage van de verkoopprijs. Daarnaast kunt u verpakkingskosten en/of afhandelingskosten bepalen, het maximum gewicht voor een doos invoeren, de verzendkosten op ‘per product’-niveau zetten, en u kunt ook bijvoorbeeld verschillende verzendmethoden aanbieden voor verschillende regio’s.

U kunt de instructies in de dialoogschermen volgen om de verzendkosten in te stellen.

!

Selecteer een regio:

De regio’s die u eerder heeft geactiveerd staan in het overzicht in het linker venster als onderdeel van de verschillende verzendmethoden. In het linkervenster selecteert u een verzendmethode en klikt u op een van de vermelde regio’s om deze te selecteren. 

Alle verzendkosten die u nu vaststelt gelden alleen voor deze regio en deze methode. Als u een regio heeft afgerond, selecteert u eenvoudig de volgende regio en/of methode.

Kosten berekenen:

Selecteer op basis waarvan de kosten worden berekend. U heeft de volgende opties:

Op prijs: 
U voert verschillende kosten in, afhankelijk van hoeveel een klant besteedt.

Op percentage van prijs:
U rekent een percentage van het totaalbedrag van de bestelling van uw klant, bijvoorbeeld 5% extra voor de verzending.

Op gewicht:
De kosten zijn afhankelijk van het gewicht van de totale bestelling. U moet van elk product het gewicht in uw shop invoeren om dit te laten werken.

Op aantal producten:  
U rekent verschillende kosten afhankelijk van het aantal producten dat uw klant bestelt.

Kosten toepassen op:

“Van – tot” Groepen:
Van een bestelling die binnen deze tariefgroep valt worden de kosten berekend zoals die zijn ingevoerd voor deze groep. Als u bijvoorbeeld een tariefgroep van 1-100 maakt en er de kosten van € 9,95 aan toekent, dan zal bij elke bestelling met elk gewicht tussen de 1-100 dezelfde kosten worden opgeteld – dat wil zeggen € 9,95 – of het nu samen 5 of 95 is.

“Iedere €/kg in” Groepen:
In dit geval wordt de prijs die aan een tariefgroep is toegekend toegepast op elke eenheid in de tariefgroep.
Een tariefgroep van 1-100 kg bestaat dan uit 100 eenheden van elk 1 kg. Daaruit vloeit dan voort dat als u een prijs van € 9,95 toepast op deze tariefgroep, de verzendkosten zullen variëren tussen € 9,95 en € 995,00 – afhankelijk van het totale gewicht van de bestelling.
Een bestelling met een totaal van 1 eenheid heeft dan € 9,95, een order met een totaal van 50 eenheden heeft dan als 50 x 9,95 = € 497,50 als verzendkosten.

Verpakkings- en/of Afhandelingskosten:

Hiermee kunt u Afhandelingskosten instellen die bij elke bestelling bij het totaal worden opgeteld. Deze functie kan ook worden gebruikt om het minimum bedrag aan verzendkosten in te stellen. De Afhandelingskosten worden extra toegevoegd aan alle andere reeds berekende bedragen van een bestelling.

N.B.
Productkosten die op ‘per product’-niveau zijn ingesteld worden toegevoegd aan alle berekende kosten.

Per Doos toepassen:

Deze functie is slechts praktisch als u verzendkosten berekent aan de hand van het gewicht. Als u deze functie selecteert, dan worden de afhandelingskosten toegevoegd aan elke doos die u moet verzenden. Als u 5 dozen verzendt, worden de afhandelingskosten maal 5 berekend.

Maximaal gewicht per doos:

Dit bepaalt hoe zwaar elke doos mag zijn.

Als het Max. gewicht per doos bijvoorbeeld op 20 kg is gezet, dan zal er elke keer een nieuwe doos worden berekend zodra het gewicht de 20 kg heeft bereikt.  Alles boven de 20 kg wordt genegeerd als het zo is ingesteld en geselecteerd. In plaats daarvoor begint de berekening weer bij de 0 voor elke nieuwe doos.

Als de afhandelingskosten per doos zijn ingesteld, worden deze voor elke nieuwe doos toegevoegd.

Zware objecten: Als twee objecten uit uw shop (bij een ingesteld maximum per doos van 20 kg) meer dan 20 kg wegen, worden er twee dozen berekend.