Publiceer uw website op een CD

Klik op het selectievakje “Voorbereiden voor CD” voordat u op uw computer publiceert. Hierdoor worden de juiste bestanden gecreëerd om een CD te starten die uw website bevat. Brand de inhoud van de map waarin u uw website publiceert op een CD en uw website zal automatisch worden gestart wanneer de CD in de computer wordt geplaatst (vereist dat CD Autostart is ingeschakeld op de computer, wat doorgaans het geval is). 

N.B.
U moet de inhoud publiceren en NIET de map.  Als u de inhoud van de CD bekijkt en u alleen de map ziet die de website bevat, kan autostart niet worden uitgevoerd. U moet ten minste een bestand zien met de naam index.html (of met de naam die u aan uw winkel heeft gegeven).