Afbeeldingsinstellingen

De Afbeeldingsinstellingen worden gedefinieerd in het Instellingen menu. Selecteer “Algemene Instellingen” en vervolgens in de boomstructuur onder “Instellingen voor deze Website” kiest u Afbeeldingen.

Deze instellingen gelden voor alle afbeeldingen behalve Design afbeeldingen

De volgende items zijn beschikbaar:

Thumbnails koppelen aan grotere afbeeldingen

Als u deze optie selecteert worden er automatisch thumbnails gegenereerd vanuit een grotere afbeelding, vervolgens wordt de thumbnail gelinkt aan de grotere afbeelding om snelle downloadtijden te verzekeren.

Koppelen aan grotere versie van bijgesneden versie van afbeelding indien mogelijk

Als u een afbeelding bijsnijdt, zal de software proberen om een link te maken naar een grotere versie van de bijgesneden afbeelding, als deze optie ingeschakeld is. De bijgesneden regio moet echter wel flink groter zijn dan het origineel, anders zal er een link gemaakt worden naar de gehele originele afbeelding in plaats van de grotere versie van de bijgesneden afbeelding.

Koppelen aan grotere afbeelding als deze groter is dan

Hier kunt u instellen hoeveel groter een afbeelding moet zijn dan de thumbnail afmeting, voordat de grotere afbeelding en de link naar deze afbeelding automatisch aan de website worden toegevoegd. Normaal gesproken staat dit ingesteld op 10%.

Maximale grootte van gekoppelde grotere afbeeldingen

De maat van de grotere afbeelding die wordt gegenereerd, wordt door de software automatisch beperkt, om snelle download tijden te garanderen. U kunt hier de maximum maat veranderen. Elke afbeelding die gekoppeld wordt en groter is dan deze waarde wordt kleiner gemaakt.

Het veranderen van deze waarde is alleen van toepassing op nieuwe afbeeldingen die worden toegevoegd na het veranderen.

Kwaliteit afbeelding

Dit bepaalt de kwaliteit waarin de afbeelding wordt opgeslagen nadat hij van maat veranderd is. Hoe hoger de kwaliteit, hoe groter de bestandsgrootte van de afbeelding zal zijn – en hoe langzamer uw website wordt.

Kruispromotie afbeeldingen en schaalpercentage

Als u een link maakt tussen producten en pagina’s, worden de kruispromotie afbeeldingen getoond als onderdeel van de link. Alle kruispromotie afbeeldingen hebben de zelfde maat – deze kunt u hier instellen.

Soms heeft een paginadesign een kleinere afbeelding nodig dan de thumbnail instellingen. In dit geval wordt de thumbnail afbeelding kleiner weergegeven op de pagina zonder de fysieke grootte aan te passen.

U kunt de aanbevolen maat voor de kruispromotie afbeelding aanpassen voor iedere pagina door het schaalpercentage aan te passen. Als u grotere kruitpromotie afbeeldingen wilt verhoogt u het percentage d.m.v. de schuifbalk.

0% betekent dat de aanbevolen grootte voor de gekozen pagina stijl wordt gebruikt – 100% betekent dat de maximaal toegestane grootte voor de gekozen pagina stijl wordt gebruikt.